Przetwarzamy Twoje dane osobowe wskazane w formularzu powyżej. Administratorem danych
osobowych jest Studio D21 MAJA BARTOSIK STANISŁAW CIBOROWSKI SPÓŁKA CYWILNA, ul.
Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź , numer NIP 725-230-82-09, e-mail:
ciborowskistanislaw@gmail.com . Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia
czynności przed zawarciem umowy, na Twoje żądanie, w celu zawarcia i realizacji umowy o
świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane osobowe przetwarzane w celu przeprowadzenia
czynności przed zawarciem umowy, zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną będą przetwarzane do zakończenia umowy o świadczenie usług z Administratorem
oraz czas niezbędny do wywiązania się z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa (rozliczenia,
przedawnienia roszczeń). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania
uniemożliwia otrzymywanie wiadomości od nas. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
Ponadto także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych, Posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie naszym zaufanym
podwykonawcom, tj. dostawcom usług informatycznych

@uhooo.store

follow us and stay up to date