Cookies

Identyfikatory cookies, które w połączeniu z innymi identyfikatorami i informacjami
prowadzą do zidentyfikowania os. fizycznej, są traktowane jako dane osobowe.

Zamieszczanie i odczytywanie cookies wymaga zgody (art. 173 pr. telekomunikacyjnego).

W związku z tym, że niekt re cookies przyczyniają się do zbierania danych osobowych, stosuje się
ogólne zasady RODO. Podstawą prawną przetwarzania tych danych będzie art. 6 ust. 1 lit.b b
(zgoda) lub art. 6 ust. 1 lit. f (prawnie uzasadniony interes).

Aby zostały spełnione warunki poprawnie udzielonej zgody, powinny być spełnione trzy warunki:

1. Zamieszczenie cookies może nastąpić dopiero po wyrażeniu zgody,

2. Użytkownik otrzyma odpowiednie informacje wynikające z RODO i pr. telekom,
praktykuje się odesłanie do polityki plik w cookies lub polityki prywatności, gdzie jest
szersza informacja. Informacje, które muszą się tam znaleźć: jakie pliki cookies są wykorzystywane i w jakim celu, jak użytkownik może zmienić ustawienia cookies,
3. Użytkownik musi podjąć jakąś aktywność by wyrazić zgodę, np. kliknąć ?wyrażam zgodę? lub
?przejdź do serwisu?.

Powyższe warunki można spełnić umieszczając na stronie pop-up lub pasek z pytaniem o zgodę.

Art. 174 ust. 2 dopuszcza możliwość wyrażenia zgody poprzez odpowiednie ustawienia w przeglądarce, ale większość prawnik w stoi na stanowisku, że nie jest to wystarczające, by spełnić warunki wyrażenia zgody.

Podsumowanie: wykorzystując na swojej stronie Google Analitics, trzeba zamieścić komunikat, bo są cookies + przetwarzanie danych osobowych. Co ważne, zgoda na pliki cookies powinna być archiwizowana przez administratora.

@uhooo.store

follow us and stay up to date